Disclaimer

GATVirtueelschild

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten –
Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474
info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl
GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer
Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht: https://gatgeschillen.nl/

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachments mogen niet worden gebruikt gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van EMDR Praktijk Noord. Indien bovenstaande e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachments) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy's te vernietigen.

EMDR Praktijk Noord staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachments, noch voor tijdige ontvangst daarvan. EMDR Praktijk Noord beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachments vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

De aansprakelijkheid van EMDR Praktijk Noord en haar eventuele personeelsleden of andere betrokken partijen, is beperkt tot het bedrag waarop de door EMDR Praktijk Noord afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van EMDR Praktijk Noord van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de website https://www.emdrpraktijknoord.nl. Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.

Scroll naar boven