Wat is EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Dit kan een trauma zijn zoals een ongeval, een geweldsincident of seksueel geweld. Het kan ook zijn dat je meerdere negatieve ervaringen achter elkaar hebt meegemaakt; je bent bijvoorbeeld gepest of hebt als kind veel kritiek gekregen van je ouders. Of je hebt een PTSS ontwikkeld door bijvoorbeeld nare ervaringen tijdens je werkzaamheden als hulpverlener of militair. Deze ervaringen kunnen gevolgen hebben voor je dagelijks functioneren, bijvoorbeeld in de manier waarop je over jezelf denkt. Die bagage uit het verleden kan je leven onnodig zwaar maken.

In 1989 werd EMDR geïntroduceerd als een snelle en effectieve behandelingsmethode bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS) en wordt sindsdien zeer succesvol toegepast.
Vrij vertaald betekend EMDR: Iemand door oogbewegingen ongevoelig maken voor- en herkaderen van heftige emoties (trauma’s). Met andere woorden, het is een therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt.

 

REM-slaap

Het principe van EMDR is te vergelijken met de zogenaamde REM-slaap. Zoals wellicht bekend bestaat onze slaap uit verschillende fasen. De REM slaap is één van die fasen. Tijdens de REM-slaap verwerken we door middel van oogbewegingen.
Deze fase volgt na de diepe slaap en wordt ook wel de droomslaap genoemd. REM staat voor Rapid Eye Movement omdat de ogen tijdens deze fase voortdurend bewegen. Tijdens de REM-slaap worden de gegevens verwerkt en worden bepaalde zaken opgeslagen in ons langetermijngeheugen. Het is ook de fase van het emotionele herstel.
Een deel van dit natuurlijke verwerkingsmechanisme wordt gebruikt in de EMDR therapie.

Ontwerp zonder titel

Met EMDR kan de emotionele en/of negatieve lading van de herinneringen aan trauma’s of ingrijpende gebeurtenissen weggehaald worden, waardoor je er rustiger, met meer afstand en minder emotie aan kunt terugdenken. Je ervaart meer rust en je zelfvertrouwen neemt toe.
Door middel van de klassieke handbewegingen of bijvoorbeeld de lichtbalk creëren we het principe van de REM slaap (oogbewegingen) en zorg ik er voor dat je werkgeheugen belast wordt, zodanig dat de negatieve lading, dus de emotionele belasting van de herinnering verdwijnt.
Bij behandeling van bijvoorbeeld een laag zelfbeeld wordt tijdens de EMDR sessie, als de negatieve lading is weggehaald, een positievere gedachte "geïnstalleerd". Denk bijvoorbeeld aan “Ik ben competent", "ik ben de moeite waard" of "ik kan het aan". Deze gedachte wordt dan op gevoelsniveau verankerd, waardoor je deze gedachte kunt inzetten om meer vertrouwen in jezelf te gaan ervaren. Tijdens de EMDR sessie worden dus (nare) herinneringen afgesloten en verankerd met een positieve cognitie. Klachten nemen daardoor af, omdat de negatieve invloed van de herinnering afneemt.

 

Effecten van EMDR

Een klassieke manier voor het creëren van de oogbewegingen zijn de handbewegingen. Als therapeut beweeg ik 2 vingers in een hoog tempo van links naar rechts, die jij als client volgt met je ogen terwijl je je hoofd stil houdt. Het doel is dat we daarmee je werkgeheugen gaan belasten, of anders gezegd, stimuleren. Een andere manier van stimuleren is bijvoorbeeld het volgen van het "lampje" op de lichtbalk welke van links naar rechts gaat. Of de koptelefoon waarop afwisselend links en rechts een piepje te horen is. Wat ook een mogelijkheid is zijn de trilapparaatjes die je in elke hand houdt en welke dan afwisselend links en rechts een trilling geven. Allemaal "stimuli" die er op verschillende niveaus voor zorgen dat je ogen op en neer gaan en je werkgeheugen belast wordt.
Tijdens een sessie worden meerdere sets van deze stimuli aangeboden en zal ik jou tijdens dit proces begeleiden.
De sets met stimuli zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in jouw levensgeschiedenis.

EMDR kit
Scroll naar boven