Werkwijze

Contactformulier

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Dit kan via de mail of tijdens een kort (kosteloos) telefoongesprek. We gaan dan kijken of EMDR voor jouw klachten een passende therapie zou kunnen zijn.

Intakegesprek

Er wordt een zogenaamde "taxatie" gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder jouw persoonlijke draagkracht en de last die je van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt. Als EMDR een passende therapie voor jou lijkt te zijn, zal ik je uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op je situatie en je klachten om een zo helder mogelijk beeld te krijgen. Er is uiteraard ruimte om vragen te stellen. Als we dit (grotendeels) duidelijk hebben zal ik je uitleg geven over de therapie zelf en welke verschillende afleidende stimuli we daarbij kunnen gebruiken. Binnen EMDR Praktijk Noord werken we naast de traditionele  bewegingen met de hand van de therapeut ook met de moderne EMDR kit die bestaat uit een (LED)Light tube, de pulsators en een headphone.
Mochten we na het intakegesprek toch tot de conclusie komen dat een andere behandeling nodig is dan EMDR, dan zijn er meerdere zorgprofessionals binnen het netwerk voor overleg en doorverwijzing en kan er een verwijsadvies worden gegeven.
Beige Top 3 Marketing Plan Infographic Facebook Post (Pinterest-pin (1080 x 1920))-2

Start EMDR

Vervolgens plannen we de eerste EMDR sessie. Het aantal behandelingen dat nodig zal zijn om van de klachten af te komen is niet van te voren met zekerheid te zeggen. Onder meer de complexiteit en duur van de klachten spelen hierin een grote rol. Soms is slechts één sessie voldoende, vaak zijn dat er wel meer. Omdat EDMR vrij intens kan zijn duurt een sessie niet langer dan een uur. Ik begeleid je tijdens dit proces en we sluiten elke sessie positief af. Indien meer sessies nodig zijn leert de ervaring wel dat EMDR het beste werkt als de sessies elkaar vrij snel opvolgen. Het streven is dan ook dat we minimaal één keer per week een sessie plannen.

Ronald intakegesprek
Scroll naar boven